Queer boeken

Over de site

De website queerboeken.nl is een samenwerking tussen COC Nederland en de Leescoalitie. De site kwam tot stand tijdens de campagne ‘Lees met andermans ogen’, waarin de Leescoalitie mensen wil aanmoedigen eens wat vaker een boek te lezen over iemand die anders is dan zijzelf. Want wie leest, kijkt met andermans ogen en verplaatst zich haast ongemerkt in personages met bijvoorbeeld een andere sociale klasse, herkomst of seksuele voorkeur. Hiermee leer je verschillen kennen, maar ook overeenkomsten. Of misschien herken je juist veel van jezelf in een personage, waardoor je jezelf beter begrijpt en je minder alleen voelt.

In 2022 is de website uitgebreid met kinderboekentips voor 4 t/m 12 jaar. Hier heeft ook IBBY-Nederland aan bijgedragen.

De leestips zijn samengesteld door Pim Lammers. Ze worden vier keer per jaar aangevuld met nieuwe boeken. Alle boeken zijn verkrijgbaar in je lokale (online) boekhandel of (school)bibliotheek.

Deze website is tot stand gekomen met steun van De Versterking. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar leescoalitie[at]lezen.nl.